Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

V jakém procesu je revitalizace střechy?

 

Dne  8.9.2021 - bylo vydáno stavební povolení.....nyní čekáme ve lhůtě 15 dní na případné vyjádření dotčených orgánů, které se však nepředpokládá

Dne 12.9.2021 byla vybrána firma, která bude zajišťovat stavební dozor

Dne 15.9.2021 - byla podepsána smlouva o díle s firmou střechy 92 s.r.o.

začátek prací je 1.11. 

 

dne 24. května - byla zhotovena PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE:  ZASTŘEŠENÍ BYTOVÉHO DOMU, KOJETICKÁ 1021, NERATOVICE“

dne 27. května  - byly rozeslány všechny žádosti o závazná stanoviska a vyjádření na dotčené orgány. Byly osloveny následující úřady a společnosti:

 

 

MěÚ Neratovice – odbor správy majetku....................... SOUHLASNÉ STANOVISKO 20.6.2021

MěÚ Neratovice – odbor územního plánování .............. SOUHLASNÉ STANOVISKO 20.6.2021

HZS územní pracoviště Mělník ...................................... SOUHLASNÉ STANOVISKO 9.6.2021

Středočeské vodárny a. s. .............................................. SOUHLASNÉ STANOVISKO 19.7.2021

CEZ distribuce a.s. ......................................................... SOUHLASNÉ STANOVISKO 7.6.2021

Pražská teplárenská a.s. ................................................ SOUHLASNÉ STANOVISKO 2.6.2021

MěÚ Neratovice – odbor životního prostředí............................................................ Vyjádření 7.6.2021 o tom, že se domnívají, že u nás hnízdí rorýsi a netopýři, BD obratem 7.6.2020 objednalo zoologický průzkum; dne 13.6. přišel výsledek, který potvrzoval hnízdění Rorýsů, o kterých se vědělo a těchto pozorovaných druhů netopýrů: netopýr večerní (Eptesicus serotinus), netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus) a netopýr rezavý (Nyctalus noctula). Původní návrh počítal jen s budkami pro Rorýse, nyní budeme navrhovat ještě zateplené budky pro Netopýry; dále vzhledem k výše popsaným zjištěním je potřeba vyřizovat příslušnou výjimku na referátu Životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje ze zákona č. 114/92 Sb. v platném znění, § 50, neb nedojde k zásahu do umělého ukrytu zvláště chráněných živočichů. Na tomto se pracuje, čekáme na udělí vyjímky

 

Dle správního úřadu mají úřady na vyjádření třicet dní od doručení žádosti. Obvykle jim to trvá o  něco déle.  

Žádost o společné řízení (stavební povolení a územní rozhodnutí) může být podáno, až budou k dispozici všechna stanoviska, která navíc musí být KLADNÁ, je tedy možné, že pokud příslušný úřad bude něco rozporovat, budeme nuceni udělat nějaké změny, termín k podání žádosti o stavební povolení se může posunout o dalších minimálně 30 dní.

Na následné KLADNÉ STANOVISKO od podání žádosti o stavební povolení, budeme opět čekat třicet dní.

Tímto předpokládaný termín započetí realizace vychází přibližně

na přelom říjen- listopad