Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o letních odstávkách pro rok 2022
Vážení zákazníci,
také v letošním letním období připravuje vaše dodavatelská společnost Teplo Neratovice, spol. s r.o. svá
zařízení na novou topnou sezónu. Z důvodů rekonstrukcí, připojování nových zákazníků, plánovaných oprav
a údržbových prací (v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., § 76, odst. 4, bod c) musíme přistoupit
k přerušení dodávky tepelné energie pro ohřev teplé vody i pro některá Vaše odběrná místa.
Na konci tohoto dopisu najdete soupis Vašich odběrných míst, včetně konkrétních termínů odstávek.
Případné další informace o letních odstávkách se dozvíte na našich internetových stránkách www.ptas.cz, na
zákaznické lince 266 751 111 nebo se můžete obracet s dotazy na obchodní kanceláře a referenta pro dané
odběrné místo. Kontakty na obchodní kanceláře jsou rovněž k dispozici na www.ptas.cz.
Věříme, že tato nezbytná opatření přijmete s pochopením, a omlouváme se Vám za dočasné snížení
komfortu.
S pozdravem
Ing. Pavel Maďar v. r.
Manažer zákaznického portfolia Čechy
Pražská teplárenská a.s.
na základě pověření ze dne 24.11.2021

Odběrné místo Adresa Termín odstávky
30315

Kojetická 1021 09.07.2022 - 15.07.2022

 

 

 

 

 

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE

KONANÉ DNE 18.11. 2021 KE STAŽENÍ NÍŽE

Podepsaný zápis z ČS 18.11.2021.pdf

 

Od 1.2. 2022 se budou platit nové zálohy na služby (budou nové VL), Finn čekal na to, až bude mít informace ohledně zdražování energií, aby zbytečně lidem nenavyšoval zálohy.

Během ledna se tedy budou předělávat VL (výpočtové listy), jelikož už by měla být známá nová cena energií a od 1.2.2022 již budou v platnosti

 

Dne 18.11.2021 ve čtvrtek od 18:00 se bude konat Členská Schůze

Prosíme o zajištění volna, potřebujeme hojnou účast, budou se schvalovat nové stanovy s notářem, neboť nové úpravy nařizuje zákon

 

 

POZVÁNKA

Na členskou schůzi Bytového družstva

Bytové družstvo kojetická 1021, IČ: 069 06 010,

Se sídlem: kojetická 1021, 277 11 Neratovice

Dne: 18. 11. 2021 od 18.00 hodin

Místo konání: Restaurace u Stejskalů

 

Kpt. Jaroše 235, 277 11 Neratovice

 

Schůze se týká všech členů družstva, případě zastoupení

 

je nutná plná moc.

V 18.00 – 18.15 hod. – prezence účastníků

V 18:15 hod. zahájení schůze s programem:

 1. Zahájení schůze

 2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení hostů schůze

 3. Projednání a schválení nových stanov družstva

 4. Projednání a schválení úpravy interního předpisu družstva – platebního řádu

 5. Projednání a schválení úpravy interního předpisu družstva – domovního řádu

 6. Projednání a schválení odměny pro paní Irenu Jinochovou předsedkyni kontrolní komise za předchozí činnost od jejího zvolení do současné doby

 7. Projednání a schválení odměny pro paní Jitku Novákovou,Dis členka kontrolní komise za předchozí činnost od jejího zvolení do současné doby

 8. Projednání a schválení odměny pro pana Karla Bendu místopředsedu představenstva za předchozí činnost od jeho zvolení do současné doby

 9. Odvolání člena představenstva pana Karla Bendy ke dni 18.11.2021

 10. Volba nového člena představenstva

 11. Volba nového člena kontrolní komise

 12. Schválení odměny pro členy představenstva a členy kontrolní komise za výkon funkce

 13. Odsouhlasení cenové nabídky NAB-21-01677 ISTA na výměnu vodoměrů

 14. Závěr

§ 636 odst. 1, písm. e) Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích -

Určení místa, kde se člen BD může seznámit s podklady

k jednotlivým záležitostem programu členské schůze:

Člen se může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze v sídle

Družstva po telefonické domluvě na tel. 734832475

Pro účast na schůzi platí mimořádné opatření

Ministerstva zdravotnictví v platném znění.

Přílohou této pozvánky je návrh nových stanov včetně ceníku poplatků a peněžitých sankcí a přehled nejdůležitějších změn stanov.

V Neratovicích dne: 1. 11. 2021

Svolavatel: Představenstvo družstva

MILAN KUCHAŘ KAREL BENDA

Předseda představenstva družstva Místopředseda představenstva družstva

 

KE STAŽENÍ:

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

PLNÁ MOC KE STAŽENÍ

ZMĚNY VE STANOVÁCH

NOVÉ STANOVY KE SCHVÁLENÍ

DOMOVNÍ ŘÁD

CENÍK POPLATKŮ

ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA

 

 

BLIŽŠÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM BUDE PROBÍHAT PŘÍMO V DOMĚ

PO PATRECH 10.11.2021 OD 18:00

 

 

Schůze představenstva, kde se bude schvalovat program na Členskou schůzi se bude konat 1.11.2021

 
POZVÁNKA NA SCHŮZI PŘEDSTAVENSTVA

Bytového družstva Kojetická 1021

se sídlem Kojetická 1021, 277 11 Neratovice,

IČO: 06906010 (dále jen „Družstvo“)

 

Předseda představenstva Družstva si dovoluje pozvat členy představenstva Družstva na schůzi představenstva Družstva, která se bude konat dne

1. 11. 2021 od 18 hodin

Místo konání: kancelář Družstva na adrese Kojetická 1021, 277 11 Neratovice

PROGRAM SCHŮZE:

 

 1. Úvod – zahájení schůze, provedení prezence, volba předsedajícího a zapisovatele.

 2. Svolání členské schůze družstva.

 3. Závěr.

V Neratovicích, dne 18. 10. 2021

 

Milan Kuchař

předseda představenstva

Bytové družstvo Kojetická 1021