Jdi na obsah Jdi na menu
 


RYCHLÉ OZNÁMENÍ: 

Jelikož TEPLO NERATOVICE nám jednostranně oznámilo, že zvyšuje ceny o 20%, museli jsme o toto navýšení zvýšit zálohy 

Ceník_tepelné_energie_platný_od_1._7._2022_(s_DPH).pdf

 

INFO K ZATEPLENÍ:

Zjednodušeně:

Firma, která nám počítala technické řešení v rámci dotací, nám nabídla 3 varianty,

-klasické zateplení 180mm izolantem,

-zateplení, kde by však, pro splnění dotací byla nutná výměna všech oken a dveří -tato varianta byla už tak drahá, že by se nám v současnosti vůbec nevyplatila

- třetí varianta zateplení s výměnou všech oken a fotovoltaikou byla ještě dražší, tu jsme neuvažovali vůbec, byť by se nám fotovoltaika líbila, může se spíše řešit samostatně, než v rámci zateplení

Vybrali jsme i vzhledem k financím verzi první, tedy klasické zateplení, níže přeposílám pár technických údajů a na konci článku jsou tři návrhy barevného řešení fasády, prosím mrkněte na to, ať na ČS máme všichni jasno. Pod návrhy barevných verzí jsme pro představu vložili ještě uvažované sušáky

Díky Vaše představenstvo

dle naší úmluvy Vám posílám výčet úprav objektu, aby byly splněny požadavky současné legislativy v oboru tepelné ochrany budov (zákon 318/2012 Sb. o hospodaření energií a vyhláška č. 264/20230 sb.), s využitím dotace NZÚ 2021-2025.
Vyhláška vyžaduje splnění požadavků na:
- neobnovitelnou primární energii
- celkovou dodanou energii
- průměrný součinitel prostupu tepla
Pokud není možné některé z těchto kritérií splnit, je nutné všechny upravované konstrukce zateplit na tzv. doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla, tedy větší tloušťkou izolantu.
1- BILANCE DOTACE
DOTACE DLE STUDIE
dotace DÍLČÍ........3 619 940,00 Kč
dotace ZÁKLAD.....7 441 590,00 Kč
dotace KOMPLEX....13 954 705,00 Kč
Za předpokladu, že nyní neuvažujete o kompletní výměně oken, postrádá každá jiná varianta dotace než DÍLČÍ, ekonomický smysl.
V případě, že by byla výměna oken tzv. „na pořadu dne“ byla by výhodná varianta „KOMPLEX“. Vyrobená elektřina z FV panelů by se dala asi výhodně využít pro část budovy, kde jsou ordinace.
2- ENERGETICKÁ ČÁST
Výčet úprav: (jako izolant je uvažováno s následujícími druhy tepelné izolace):
✓ pěnový polystyren (EPS 100 S) na střeše: maximální výrobcem deklarovaná tepelná vodivost λD = 0,037 W/m.K
✓ pěnový polystyren EPS 70 F na fasádě: maximální výrobcem deklarovaná tepelná vodivost λD = 0,036 W/m.K
✓ minerální vata (MW) na fasádě : maximální výrobcem deklarovaná tepelná vodivost λD = 0,036 W/m.K
✓ pěnový polystyren šedý (EPS Greywall) na fasádě: maximální výrobcem deklarovaná tepelná vodivost λD = 0,032 W/m.K, variantně desky z fenolické pěny (Kooltherm) na fasádě : maximální výrobcem deklarovaná tepelná vodivost λD = 0,022 W/m.K
✓ minerální vata (MW) na podhled v technickém podlaží a podlaha půdy: maximální výrobcem deklarovaná tepelná vodivost λD = 0,043 W/m.K
- Statické sanace dle potřeby a statického posouzení
- Zateplení průčelních stěn provést kontaktním zateplovacím systémem z desek minerální vaty v tl. 180 mm. Mohlo by být zatepleno i z fasádního polystyrenu.

S ohledem na velké množství nutných požárních pásů je z technologického hlediska výhodnější použít jen jeden druh izolačního materiálu, tedy minerální vatu.
- Zateplení štítových stěn provést kontaktním zateplovacím systémem z desek EPS 70 F v tl. 180 mm.


 

 

 

Nabídka 3 verzí barevného provedení

VERZE 1

verze-1-bok.jpgverze-1.jpg

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERZE 2

verze-2.jpgverze-2-bok.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERZE 3

verze-3.jpgverze-3-bok.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výměna oken a dveří
- Stávající mříže na bytových oknech budou demontovány a po zateplení osazeny nové ocelové s povrchovou úpravou žárovým zinkováním, případně hliníkové, dle zvoleného materiálu pro zábradlí lodžií
- Předokenní sušáky budou demontovány a nahrazeny novými kovovými (opět materiál dle druhu zábradlí), kotvenými přes zateplenou fasádu, případně podokenními typu Bagio, které jsou uchyceny do konstrukce okna

susaky.jpg
• Úpravy na lodžiích
- Stávající nášlapná vrstva lodžiových desek včetně podkladních betonů budou odbourány, zábradlí odřezáno
Stránka 6 z 6
- Zateplení podlahy lodžií z EPS 100 Sv t. 50 mm (ideální stav), s ohledem na osazení dveří, pravděpodobně použito desky z XPS v tl. 30 mm, se spádovou vrstvou z vláknobetonu, stěrkovou hydroizolací a keramickou dlažbou vč. keramického soklíku.
- Odtok vody zajištěn systémovou Al. okapnicí k použité stěrkové izolaci
- Podhled balkonové desky zateplen deskami z minerální vaty v tl. 50 mm, čílko z minerální vaty v tl. 30 mm
- Nové ocelové, žárově zinkované zábradlí s výplní z tyčoviny nebo bezpečnostního mléčného skla s kotvením do stěn a z boku čílka stropní desky, případně hliníkové…… nutno zvolit
- Stávající mříže na lodžiích demontovány a osazeny recipročně nové, materiál dle zábradlí lodžií